Välkommen till Göteborg Shaolin
Träning sker i Frölundaskolan (Vägbeskrivning) enligt följande schemat nedan. Nybörjarintag i rödmarkerade grupper.

 

Schema för Vårterminen 2019

[8 januari - 25 maj]Tider
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Lördag

10:30 - 12:00
 

        Barn
Fortsättning A
12:00 - 13:30
 

        Barn
Avancerad
13:30 - 15:00
 

        Tai Ji
Nybörjare/Fortsättning
17:00 - 18:30
Gong Fu
Fortsätting A
Barn
Nybörjare
Barn
Fortsättning A
Barn
Avancerad
Barn - Fortsättning B
GF - Ny. B/Forts. B
 
18:30 - 20:15
Tai Ji
Avancerad
Gong Fu
Avancerad
Tai Ji
Avancerad
Gong Fu
Fortsättning A
Gong Fu
Avancerad
 

20:15 - 22:00
Gong Fu
Nybörjare A
Sanshou/San Da Gong Fu
Nybörjare A
Sanshou/San Da Elit  

Schemat är gällande under reservation. Observera! Ingen träning under lov eller röda dagar. Styrelse och tränare informerar under terminens gång.

 

OBS! För att hålla en så jämn nivå som möjligt i grupperna, så måste man följa kurserna i den takt de går. Detta innebär att man inte kan välja att betala för bara ett träningstillfälle i veckan (och därmed också bara träna en gång i veckan), i en kurs som går två gånger i veckan. Se priser.

Exempel: Prisuppgiften för en gång per vecka gäller endast för kurser som bara har ett träningstillfälle i veckan.


Everything on this site is copyright © 1998-2019 Göteborg Shaolin. You may not take anything from this site without our written permittance.
Web design by Kok-Wing Giang at kokwing.giang@gmail.com