Välkommen till Göteborg Shaolin
Avgifter Höstterminen 2019


Terminstid

Måndagen den 2:e september till lördagen den 14:e december.

Dagar utanför denna period räknas inte in i träningsavgiften.

Röda dagar inkluderas inte i träningsperioden.


Frågor

Har du frågor, läs först noga igenom nedanstående information och betalningsrutinerna längre ned på sidan. Titta också under fliken "Vanliga frågor". Hittar du inte svaret är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonerna inom respektive träning du är intresserad av, så svarar vi så fort vi kan. Kontaktpersonernas kontaktuppgifter hittar du under fliken "Kontakt".

Avgifter

Avgifterna består av två delar - medlemsavgift (betalas per kalenderår) och träningsavgift (betalas per termin). Kvitto (skärmdump) på inbetald avgift skall uppvisas för instruktören senast den andra (2) träningstillfället.

Den obligatoriska medlemsavgiften 200 kr betalas per kalenderår. I medlemsavgiften ingår bl.a. olycksfallsförsäkring hos Folksam. Att medlemsavgiften gäller per kalenderår innebär att under vårterminer betalar alla (både nya och gamla) medlemmar medlemsavgift. Höstterminer däremot, behöver bara nya medlemmar betala medlemsavgiften (gamla medlemmar har ju redan betalat medlemsavgift i början av året).

Undantag för deltagande i uppvisningsgruppenFör att hålla en så jämn nivå som möjligt i grupperna, så måste man följa kurserna i den takt (2 pass i veckan gäller för dem flesta kurserna) de går. Detta betyder inte att man kan välja att betala för bara ett träningstillfälle i veckan, i en kurs som går två gånger i veckan. Prisuppgiften för en gång per vecka gäller endast för kurser som bara har ett träningstillfälle i veckan.

Träningsavgifter HT 2019


Ålder Gånger/vecka Träningsavgift Inkl. medlemsavgift
-12 1 820 kr 1020 kr
2 1640 kr 1840 kr
13-18 1 920 kr 1120 kr
2 1840 kr 2040 kr
3 2250 kr 2450 kr
4 2710 kr 2910 kr
19+ 1 1180 kr 1380 kr
2 2350 kr 2550 kr
3 3010 kr 3210 kr
4 3570 kr 3770 kr


Se schemat för att ta reda på hur många gånger i veckan ni tränar.Betalningsrutiner

Inbetalning

Vid inbetalning måste du ange:

Exempel : Kalle Svensson, Gong Fu Nybörjare A, Terminsavgift HT-19

Det skall alltså endast framgå från vem betalningen kommer, grupptillhörighet, och för vad man betalat.

 

Vid beställning av flera artiklar görs betalningarna separat, detta för att vi (lättare) ska kunna kontrollera inbetalningarna.Kvitto

Du skall uppvisa någon form av kvitto eller på annat sätt styrka att du betalat innan första träningstillfället varje  termin.

Medlemsavgiften skall vara inkluderad när detta är aktuellt. Vid Internetinbetalning räcker skärmdump eller liknande som kvitto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enligt Ordningsreglerna bestämd av stadgarna samt föreningen.

Om vi kommer till träningen bara för att titta på (p.g.a. sjukdom m.m.) säger vi till tränaren varför vi inte kan vara med.

Med undantag för föräldrar till barn som precis börjat träna i barngruppen försöker vi undvika vänner och släkt som sitter och tittar på träningen. De som funderar på att börjar själva får dock gärna sitta med en eller två gånger.

Vi som sitter och tittar på skall vara tysta och inte störa träningen med småprat, mobiltelefoner m.m.

Ifall vi skall sluta träna, eller är borta långvarigt p.g.a. semester eller sjukdom låter vi höra av oss så att tränaren och våra träningskamrater inte undrar var vi har tagit vägen.

Vid kortare tids frånvaro ges ingen återbetalning eller tillgodohavande. Inte heller i efterhand vid längre tids frånvaro som ej anmälts skriftligen. Vid planerad och skriftligt anmäld längre tids sammanhängande frånvaro kan återstående avgift ges tillgodo vid nästa träningstillfälle, men inte senare än kommande termins start. Vid frånvaro på grund av besvär som uppstår i samband med träning, men inte är orsakade av träningen utan uppstår av andra orsaker sker ingen återbetalning. Återstående avgift kan ges tillgodo vid nästa träningstillfälle, dock senast påföljande termins start. Återbetalning av träningsavgiften kan ske efter skada som uppstått akut och initialt hos oss och som kan styrkas med kopia på läkarutlåtande rörande skadan. Kopia på läkarutlåtande skall lämnas senast sju dagar efter det att skadan uppstod. Det är den tränandes ansvar att göra en tydlig anmälan i direkt samband med skadan eller under de följande sju dagarna.

Tillgodohavande beviljas inte om två tredjedelar eller mer har gått av terminen.

Om återbetalning väljs i stället för tillgodoräkning sker detta vid termins slut eller följande termins början. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Beställning av träningskläder, skor, artiklar

Beställning av träningskläder och skor och träningsartiklar är endast för föreningsmedlemmar.

Prata med din tränare innan du gör en inbetalning för att försäkra dig om att din storlek eller artikel finns i lager.

Beställningen görs genom att betala in till föreningens plusgirokonto 48 01 26 - 2. I betalningens meddelanderuta måste du ange

Exempel: "Kalle Svensson, Gong Fu Nybörjare A, Skor 42"

När vi ser att betalningen kommit in kommer din tränare att dela ut det du beställt på något av dina träningspass.

 

Prislista på artiklar

Träningsmaterial Pris (kr)
Vapen Raksvärd 300
Sabel 300
Stav 150
Pudao 450
Dadao 500
Kedja 310
Spjut 250
Dräkt Gong Fu 850
Tai Ji 399
Skor 290
Strumpor 80
Vapenfodral Lång 200
Kort 150


-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Värva en medlem och få rabatt!

Om du redan är medlem och värvar en ny medlem till föreningen, och han/hon betalar för hela vårterminen 2018, så sänker vi din träningsavgift under höstterminen 2018 med 300 kronor. Skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med titeln Värvning och lämna uppgift om namn och telefonnummer till den du värvat som ny medlem. Du får 300 kronors rabatt för varje ny medlem som du värvar och som betalar full terminsavgift under vårterminen 2018. Naturligtvis kan du värva hur många medlemmar som helst. Dock kan du högst få lika mycket som du själv ska betala för träningen under höstterminen 2018.

 

Everything on this site is copyright © 1998-2019 Göteborg Shaolin. You may not take anything from this site without our written permittance.
Web design by Kok-Wing Giang at kokwing.giang@gmail.com