Reklam


Reklam-material

Vill du göra reklam för oss? Här kan du hämta hem anslag och annat material.
Använd dem med omdöme och sätt aldrig upp lappar på platser som du inte har tillstånd till.

Generella affischblad för terminsstart

Version 1 för terminstart - Färgad; finns här .

Version 2 för terminstart - svartvit; finns här .


Hjälp gärna föreningen genom att skriva ut några exemplar av postern och sätt upp på till exempel din skola, arbetsplats, lokala livsmedelsbutik eller på kommunens anslagstavlor .


Everything on this site is copyright © 1998-2022 Göteborg Shaolin. You may not take anything from this site without our written permittance.
Web design by Kok-Wing Giang at kokwing.giang@gmail.com